Al-Karamah Shredded Thin Dough – 500 gm

0.625 KWD